Tekenen in Zicht 2

ISBN:
978.94.6062.020.1
Auteur: 
Piet den Hertog
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Tekenen in Zicht
Niveau: 
Onderbouw mavo
Onderbouw mavo/havo/vwo
Onderbouw havo/vwo
€20,10

De opzet van de methode is trouw aan de kern van het vak: vergroten van inzicht en kennis van het vakgebied, gekoppeld aan structurele opdrachten ter verbetering van de vaardigheid. In elk van de zes hoofdstukken staat een van de beeldaspecten kleur, ruimte, vorm, compositie, licht en structuur centraal. Steeds is het beeldaspect gekoppeld aan een bepaald thema. In het tweede leerjaar wordt de informatie over de (afgeleide) beeldaspecten verder uitgebreid en uitgediept.

De thema's en de daaraan gekoppelde beeldaspecten zijn:

 1. Vorm - letters
 2. Kleur - muziek
 3. Ruimte - architectuur
 4. Structuur- decoratie
 5. Licht - portret
 6. Compositie - einde voorstelling

Bij elk hoofdstuk heeft u de keus uit ten minste drie opdrachten.
De leerstofmatrix onderaan deze pagina en in de handleiding geeft een helder overzicht van de opzet en inhoud van de nieuwe uitgave.

Kernpunten van de methode:

 • Heldere structuur van de leerstof;
 • De belevingswereld van de huidige leerling staat centraal;
 • Stimuleert om zelf beeldend aan de slag te gaan;
 • Beeldaspecten geïntegreerd in de leerstof;
 • Nadruk op beleving, effect ervan, beeldende mogelijkheden enz.;
 • Bondige, duidelijke tekst en veel plaatjes van een royaal formaat;
 • Stappenplan met onderzoekjes, schetsen, vragen, zoeken, etc.;
 • Laagdrempelige opdrachten die de doelgroep aanspreken;
 • Materialen/technieken in samenhang met de praktische opdrachten;
 • Een handzaam en bescheiden boek tegen een lage prijs.