Tekenen in Zicht 2

ISBN:
978.94.6062.020.1
Auteur: 
Piet den Hertog
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Tekenen in Zicht
Niveau: 
Onderbouw mavo
Onderbouw mavo/havo/vwo
Onderbouw havo/vwo
€20,10

In 2011 is het tweede deel van Tekenen in Zicht deel 2 geheel herzien. De derde editie is geactualiseerd en het beeldmateriaal aangepast aan deze tijd. Een lust voor het oog en een uitdaging voor leerlingen om mee aan de slag te gaan.

De opzet van de herziene methode is niet veranderd, maar trouw gebleven aan de kern van het vak: vergroten van inzicht en kennis van het vakgebied, gekoppeld aan structurele opdrachten ter verbetering van de vaardigheid. Net als in de vorige editie staat in elk van de zes hoofdstukken een van de beeldaspecten kleur, ruimte, vorm, compositie, licht en structuur centraal. Steeds is het beeldaspect gekoppeld aan een bepaald thema. In het tweede leerjaar wordt de informatie over de (afgeleide) beeldaspecten verder uitgebreid en uitgediept.

De thema's en de daaraan gekoppelde beeldaspecten zijn:

 1. Letters - vorm
 2. Muziek - kleur
 3. Architectuur - ruimte
 4. Decoratie - structuur
 5. Portret - licht
 6. Einde voorstelling - compositie

Bij elk hoofdstuk heeft u de keus uit tenminste drie opdrachten.
De leerstofmatrix op www.lambo.nl en in de handleiding geeft een helder overzicht van de opzet en inhoud van de nieuwe uitgave.

Kernpunten van de herziening:

 • heldere structuur van de leerstof;
 • de belevingswereld van de huidige leerling;
 • stimuleert om zelf beeldend aan de slag te gaan;
 • beeldaspecten geïntegreerd in de leerstof;
 • nadruk op beleving, effect ervan, beeldende mogelijkheden enz.;
 • bondige tekst en veel plaatjes van een royaal formaat;
 • stappenplan met onderzoekjes, schetsen, vragen, zoeken, etc.;
 • materialen/technieken in samenhang met de praktische opdrachten;
 • een handzaam en bescheiden boek tegen een lage prijs;
 • theorie in kleine stapjes/blokjes tekst;
 • begrijpelijke taal;
 • laagdrempelige opdrachten die de doelgroep aanspreken;
 • kunst en kunstwerken bij de behandeling van het thema/de beeldaspecten;
 • elk hoofdstuk bestaat uit drie gedeelten.