Tijdsbeeld Beoordelingsset

ISBN:
geen_
Auteur: 
Wieneke Reith
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Tijdsbeeld
Niveau: 
Basisonderwijs
Onderbouw LBK
Onderbouw GT
€36,00

Samenstelling beoordelingsset
In totaal bestaat Tijdsbeeld uit vijf ringbanden en dat is een te omvangrijk pakket om ter inzage op te sturen. Vandaar dat er een beoordelingsset is samengesteld, daarmee krijgt u toch een goed beeld van de opzet en opbouw van de methode. Van de kaarten uit Tijdsbeeld Map 1, 2 en 3 en van de Map techniek- en kopieerkaarten zijn representatieve setjes in deze map gebundeld.

Het concept van Tijdsbeeld
Tijdsbeeld is een unieke methode voor beeldend vormgeven, omdat ze aansluit bij verschillende onderwerpen uit wereldoriëntatie voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De leerstof van wereldoriëntatie kan door de kinderen op een creatieve manier verwerkt worden in hun beeldend werk. Tijdsbeeld versterkt daarmee de samenhang in uw lessen.
De kern van de methode wordt gevormd door de uitwerking van de opdrachten op de les- en beeldkaarten. De leskaarten zijn zo samengesteld dat de leerkracht snel een overzicht heeft van het doel en de inhoud van de les. Op de leskaart vindt u verder de introductie en een overzicht van de materialen die u nodig heeft. De opdrachten kunnen in één of meer lessen uitgevoerd worden.

Toegankelijkheid
Tijdsbeeld is laagdrempelig en toegankelijk voor elke leerkracht in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Die toegankelijkheid is gerealiseerd door de heldere structuur van de methode en de herkenbaarheid door functioneel gebruik van kleuren. Met de instructie op de leskaarten en de ondersteuning van de beeld- en techniekkaarten kan iedere leerkracht zijn/haar lessen beeldend vormgeven tot een succes maken en met plezier en voldoening les geven.

Kosten
De methode onderscheidt zich omdat zij geen aparte werkboekjes voor de leerlingen kent. Omdat bij Tijdsbeeld geen werkboekjes worden gebruikt, zijn er geen verbruikskosten. En dat maakt de methode financieel aantrekkelijk.

Natuurlijk slijt de methode in gebruik, maar als we uitgaan van een afschrijving over 5 jaar , dan komen de kosten neer op ca. €115,- per jaar voor alle leerlingen in groep 6, 7 en 8 samen.