Tijdsbeeld Map 1

ISBN:
978.90.77318.40.9.
Auteur: 
Wieneke Reith
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Tijdsbeeld
Niveau: 
Basisonderwijs
Onderbouw LBK
Onderbouw GT
€177,00

Tijdsbeeld is een unieke methode voor beeldend vormgeven, omdat ze aansluit bij verschillende onderwerpen uit wereldoriëntatie voor basisonderwijs (en voortgezet onderwijs).

Tijdsbeeld voor de bovenbouw beslaat drie themamappen, waarvan de opdrachten en thema's in alle groepen van de bovenbouw kunnen worden gebruikt. De indeling van de themamappen is chronologisch.

Thema's Tijdsbeeld Map 1

  1. Jagers en boeren tot 3000 v. Chr.
  2. Mesopotamië 5000 - 3000 v. Chr.
  3. Egypte 3000 - 2000 v. Chr.
  4. Inuit 2000 - 1000 v. Chr.
  5. Grieken 3000 v Chr. - 0.
  6. Romeinen 0 - 500.
  7. Monniken en ridders 500 - 1000.

Naast de themamappen kunt u gebruik maken van:

Uitgangspunt voor de methode is de leerstof binnen wereldoriëntatie. Die vormt de aanleiding voor een reeks opdrachten beeldend vormgeven (tekenen, handvaardigheid en textiel). De methode is ook interessant voor leeszwakke leerlingen in het voortgezet onderwijs. Tijdsbeeld is laagdrempelig. De toegankelijkheid is gerealiseerd door de heldere structuur. Om met de methode goed les te kunnen geven, is geen andere vooropleiding nodig dan de opleiding van de Pabo.

Een overzicht van alle thema's vindt u in het themaoverzicht met lessen, materialen en beeldende begrippen in het pdf onderaan deze pagina.