Tijdsbeeld Map 2

ISBN:
978.90.77318.75.1
Auteur: 
Wieneke Reith
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Tijdsbeeld
Niveau: 
Basisonderwijs
Onderbouw LBK
Onderbouw GT
€177,00

Tijdsbeeld is een laagdrempelige en toegankelijke methode voor beeldend vormgeven in het basisonderwijs (bovenbouw) en voortgezet onderwijs (onderbouw). Die toegankelijkheid is gerealiseerd door de heldere structuur van de methode en de herkenbaarheid door functioneel gebruik van kleuren.

Met de instructie op de leskaarten in de themappen en de ondersteuning van de beeld- en techniekkaarten kan iedere leerkracht zijn/haar lessen beeldend tot een succes maken en met plezier en voldoening lesgeven.

Thema's en lessen in Tijdsbeeld Map 2 

  1. Het Arabische rijk, 700 – 1100
  2. Azteken, 300 - 1500
  3. Steden en staten, 1000 – 1500
  4. Ontdekkers en hervormers, 1500 – 1600
  5. China en Japan, rond 1600
  6. Afrika, tot 1700
  7. Regenten en vorsten, 1600 – 1700

Naast de themamappen kunt u gebruik maken van:

Uitgangspunt voor de methode is de leerstof binnen wereldoriëntatie. Die vormt de aanleiding voor een reeks opdrachten beeldend vormgeven (tekenen, handvaardigheid en textiel). De methode is ook interessant voor leeszwakke leerlingen in het voortgezet onderwijs. Tijdsbeeld is laagdrempelig. De toegankelijkheid is gerealiseerd door de heldere structuur. Om met de methode goed les te kunnen geven, is geen andere vooropleiding nodig dan de opleiding van de Pabo.

Een overzicht van alle thema's vindt u in het themaoverzicht met lessen, materialen en beeldende begrippen in het pdf onderaan deze pagina.