Twee Eeuwen Verbeelding

ISBN:
978.90.77318.53.9
Auteur: 
Frans Mutsaers
Vak: 
Kunst beeldend/TeHaTex
Kunst algemeen
Niveau: 
Bovenbouw havo/vwo
€44,50

Een dvd over de ontwikkeling van stijlen en stromingen in de 19e en 20e eeuw.

De dvd Twee Eeuwen Verbeelding is een vervolg op de DVD Sporen van Verandering. Beide dvd's zijn uitstekend te gebruiken als aanvulling op de uitgave Kunst op Niveau.

De combinatie van dvd en boek vormt een uitstekend leermiddel voor kunstbeschouwing, kunstgeschiedenis en kunst (algemeen/ckv2).

De dvd besteedt aandacht aan de stromingen in de beeldende kunst en architectuur vanaf neoclassicisme en romantiek tot hyperrealisme en nieuwe stromingen in de twintigste eeuw.
Van elke stroming worden een aantal exemplarische voorbeelden getoond van schilder- en beeldhouwkunst, architectuur en toegepaste vormgeving. Iedere stroming wordt afgesloten met een korte opsomming van kenmerken van de disciplines in de beeldende kunst en vormgeving van de desbetreffende stijl. Bovendien hoort u muziek die past bij de stijl die u ziet.

Inhoudsoverzicht

0:15 neoclassicisme
8:37 romantiek
14:05 realisme
16:42 impressionisme
27:42 pointillisme
29:48 symbolisme
33:48 expressionisme
44:20 kubisme
47:58 futurisme
51:0 dada
52:14 Bauhaus
54:46 De Stijl
57:22 surrealisme
61:07 abstract expressionisme
65:29 geometrisch abstract
66:59 op art
69:23 kinetische kunst
75:10 popart
78:50 hyperrealisme
81:40 nieuwe stromingen


Stem: Ingrid Driessen

Duur: 90 minuten