ART-History

Onze methode ART-History is een zesdelige serie voor het vak Kunst Algemeen (havo/vwo). De methode kwam voor het eerst op de markt in 2009, en is inmiddels helemaal herzien. 

De stof wordt behandeld aan de hand van twee indelingen:
- Chronologisch (bijv. bij Cultuur van de Kerk de indeling in hoge middeleeuwen en late middeleeuwen en bij Hofcultuur in renaissance en barok);
- Per kunstdiscipline: architectuur, beeldende kunst en design, muziek, dans, en drama. 

De zes katernen komen overeen met de zes eindexamenonderwerpen:

  1. Cultuur van de Kerk (2015): in boekvorm en online-uitgave (online-vragenblok apart verkrijgbaar)
  2. Hofcultuur (2016): in boekvorm en online-uitgave (online-vragenblok apart verkrijgbaar)
  3. De burgerlijke cultuur in Nederland (2020): in boekvorm en online-uitgave (online-vragenblok apart verkrijgbaar)
  4. Cultuur van romantiek en realisme (2016): in boekvorm en online-uitgave (online-vragenblok apart verkrijgbaar)
  5. Cultuur van het moderne (2014): in boekvorm De twintigste eeuw en online-uitgave (online-vragenblok apart verkrijgbaar)
  6. Massacultuur (2018): in boekvorm De twintigste eeuw en online-uitgave (online-vragenblok apart verkrijgbaar)

Docenten kunnen van elke uitgave een docentenlicentie krijgen, waarin de tekst met beeldfragmenten, de vragen, en de antwoorden op de vragen staan.

U vindt gratis aanvullend materiaal bij de uitgaven op www.pinterest.com/uitgeverijlambo. De eindexamenonderwerpen voor de komende jaren vindt u hier.

Aantal artikelen per pagina:

Deze zoekopdracht vond geen resultaten.