Kunst algemeen

Kunst-Algemeen examenonderwerpen 2018-2021

U vindt de examenonderwerpen voor kunst-algemeen in de Syllabus van het Examenblad.nl voor HAVO en VWOBegrippen voor kunstanalyse vindt u op de site van ILO-UvA.

Vaste examenonderwerpen
voor HAVO en VWO: 'Cultuur van het moderne' en 'Massacultuur'. Deze twee onderwerpen hebben wij gebundeld in de uitgave ART-History, de twintigste eeuw. 

Daarnaast voor HAVO in
2019:  'Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19e eeuw';
2020:  'Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw'.
2021:  'Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw'.

Voor VWO in
2019:  'Cultuur van de Kerk in de 11e t/m 14e eeuw' en 'Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw';
2020:  'Hofcultuur in de 16e en 17e eeuw' en 'Burgerlijke cultuur van Nederland in de 17e eeuw'
2021:  'Hofcultuur in de 16e en 17e eeuw' en 'Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19e eeuw'
2022:  'Hofcultuur in de 16e en 17e eeuw' en 'Cultuur van Romantiek en Realisme in de 19e eeuw'

ART-History: verschil havo-vwo
Bij onze methode ART-History voor Kunst Algemeen maken we geen onderscheid in een uitgave voor havo en voor vwo. De reden daarvoor is dat er wat betreft de inhoud van de leerstof nauwelijks verschillen zijn. Er zijn verschillen tussen beide niveaus wat betreft het examen. De verschillen zitten daar in de omvang van de stof (havo: drie examenonderwerpen t.o.v. vwo: vier) die leerlingen voor het examen moeten kennen, maar met name in de aard en het niveau van het Nederlands van de vragen en van de bronnen. Om onze methode niet uitgebreider te maken dan strikt noodzakelijk (en dus betaalbaar) is, hebben we ervoor gekozen om het verschil in taalniveau niet in ART-History te betrekken.

Aantal artikelen per pagina:
ISBN:
978.94.6062.145.1

De kernbegrippen uit de kunst! Deze online-uitgave behandelt een aantal belangrijke begrippen binnen de verschillende kunstdisciplines. Aan de hand van animaties, afbeeldingen en audio- en videofragmenten, worden deze verduidelijkt. Rode draad zijn de beeldaspecten die, buiten...

ISBN:
978.94.6062.031.7

Aansluitend bij Kunst op Niveau en andere methodes voor kunstbeschouwing kunt u beschikken over deze PowerPoint over de kunstgeschiedenis van stijlen en stromingen in de twintigste eeuw, waarbij ook het postmodernisme aan bod komt. ...

ISBN:
978.94.6062.030.0

Aansluitend bij Kunst op Niveau en andere methodes voor kunstbeschouwing kunt u beschikken over deze PowerPoint over de kunstgeschiedenis van stijlen en stromingen vóór de twintigste eeuw. De PowerPoint toont kenmerkende...

Pagina's