Tekenen in Zicht

Tekenen in Zicht is een bekende methode voor tekenen met korte, inspirerende, praktische opdrachten en veel illustratief materiaal op het niveau van de leerlingen. Daarnaast raken de leerlingen aldoende vertrouwd met de theorie rondom beeldaspecten. 

De methode bestaat uit een leerlingenboek en een handleidig voor docenten.

Aantal artikelen per pagina:
ISBN:
978.90.77318.97.3

Tekenen in Zicht is een bekende methode voor tekenen, die in het verleden haar waarde heeft bewezen. Sinds 2010/2011 kunt u beschikken over de derde editie

Kernpunten van deze methode:

  • Heldere structuur van de leerstof;
  • De
  • ...
ISBN:
978.94.6062.019.5

In de docentenhandleiding bij Tekenen in Zicht 1 vindt u de didactische verantwoording voor deze methode voor tekenen in de onderbouw thv.

In deze digitale handleiding vindt u:

  • Inleiding over de samenstelling en opbouw van
  • ...
ISBN:
978.94.6062.020.1

De opzet van de methode is trouw aan de kern van het vak: vergroten van inzicht en kennis van het vakgebied, gekoppeld aan structurele opdrachten ter verbetering van de vaardigheid. In elk van de zes hoofdstukken staat een van de beeldaspecten kleur, ruimte, vorm, compositie, licht en structuur...

ISBN:
978.94.6062.025.6

In de docentenhandleiding bij Tekenen in Zicht 2 vindt u de didactische verantwoording voor deze methode voor tekenen voor de onderbouw thv.

In deze digitale handleiding vindt u:

  • Inleiding over de samenstelling en opbouw
  • ...