stArt

stArt is onze methode voor het vernieuwe ckv, dat vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt ingevoerd.

Kenmerkend aan stArt is het modulaire en interdisciplinaire karakter. De uitgaven bestaan uit losse modules die ieder een eigen kunstwerk of kunstenaar behandelen van een bepaald discipline. Het werk of de kunstenaar wordt daarnaast in een bredere context geplaatst, doordat iedere module ook aanknopingspunten en opdrachten geeft voor vergelijkbaar werk bij andere disciplines of kunstenaars. Zo wordt in de module 'Joris Laarman, Bone Chair' de link gelegd met andere toegepaste kunst, zoals het Majolikahaus in Wenen. Op die manier leert de leerling verbanden leggen tussen thema's en disciplines.

Daarnaast staat onderzoek doen centraal; in iedere module wordt de nieuwsgierigheid van de leerling geprikkeld om verder op onderzoek uit te gaan. Uiteraard krijgt de leerling handvatten mee voor het doen van onderzoek. Er is een algemeen informatiedeel opgenomen waarin de belangrijkste kenmerken en begrippen van ieder discipline behandeld worden, net als hoe een onderzoek binnen zo'n discipline eruitziet.

stArt is beschikbaar in de vorm van een tekstboek en een online-versie. Bij de uitgave is een uitgebreide digitale docentenhandleiding ontwikkeld.
 

Aantal artikelen per pagina:
ISBN:
978.94.6062.145.1

De kernbegrippen uit de kunst! Deze online-uitgave behandelt een aantal belangrijke begrippen binnen de verschillende kunstdisciplines. Aan de hand van animaties, afbeeldingen en audio- en videofragmenten, worden deze verduidelijkt. Rode draad zijn de beeldaspecten die, buiten...

ISBN:
978.94.6062.123.9

Bij stArt is ook een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar. Deze handleiding is geschikt voor zowel de papieren uitgave als de online-editie.

Daarin vindt u:

    ...
ISBN:
978.94.6062.124.6

Net als het boek is het online katern van stArt opgebouwd per discipline. Iedere discipline wordt ingeleid, waarna de verschillende modules volgen. In de inleiding maken de leerlingen kennis met de belangrijkste begrippen van...

ISBN:
978.94.6062.122.2

De eisen voor het vak ckv op havo- en vwo-niveau zijn voor het schooljaar 2017-2018 herzien. Om het vak meer gewicht te geven krijgen leerlingen er sinds het schooljaar een cijfer voor. Daarnaast is het verplichte karakter van het vastgestelde minimumaantal culturele activiteiten dat leerlingen...