stArt

stArt is onze methode voor het vernieuwe ckv, dat vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt ingevoerd.

Kenmerkend aan stArt is het modulaire en interdisciplinaire karakter. De uitgaven bestaan uit losse modules die ieder een eigen kunstwerk of kunstenaar behandelen van een bepaald discipline. Het werk of de kunstenaar wordt daarnaast in een bredere context geplaatst, doordat iedere module ook aanknopingspunten en opdrachten geeft voor vergelijkbaar werk bij andere disciplines of kunstenaars. Zo wordt in de module 'Joris Laarman, Bone Chair' de link gelegd met andere toegepaste kunst, zoals het Majolikahaus in Wenen. Op die manier leert de leerling verbanden leggen tussen thema's en disciplines.

Daarnaast staat onderzoek doen centraal; in iedere module wordt de nieuwsgierigheid van de leerling geprikkeld om verder op onderzoek uit te gaan. Uiteraard krijgt de leerling handvatten mee voor het doen van onderzoek. Er is een algemeen informatiedeel opgenomen waarin de belangrijkste kenmerken en begrippen van ieder discipline behandeld worden, net als hoe een onderzoek binnen zo'n discipline eruitziet.
 

Aantal artikelen per pagina:
ISBN:
978.94.6062.145.1

De kernbegrippen uit de kunst! Deze online-uitgave behandelt een aantal belangrijke begrippen binnen de verschillende kunstdisciplines. Aan de hand van animaties, afbeeldingen en audio- en videofragmenten, worden deze verduidelijkt. Rode draad zijn de beeldaspecten die, buiten...

ISBN:
978.94.6062.123.9

Bij stArt, deel 1 is ook een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar. Deze handleiding is geschikt voor zowel de papieren uitgave als de online-editie.

Daarin vindt u:...

ISBN:
978.94.6062.221.2

stArt breidt uit! Na het zeer succesvol ontvangen stArt, deel 1 is er een tweede deel in de serie voor havo/vwo. Deze uitgave behandelt 10 gloednieuwe bronnen, volgens hetzelfde format als het eerste deel van stArt...

ISBN:
978.94.6062.222.9

Bij stArt, deel 2 is een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar.

Daarin vindt u:

  • Verantwoording van de methode;
  • Suggesties voor het PTA;
  • Beoordelingsformulieren bij onderzoeksopdrachten;
  • ...
ISBN:
978.94.6062.124.6

Net als het boek is het online katern van stArt, deel 1 opgebouwd per discipline. Iedere discipline wordt ingeleid, waarna de verschillende modules volgen. In de inleiding maken de leerlingen kennis met de belangrijkste begrippen...

ISBN:
978.94.6062.415.5

stArt breidt uit! Na het zeer succesvol ontvangen stArt, deel 1 verschijnt er nu een volgend deel in de serie: een vmbo-editie.

Deze uitgave is op de eisen van het vmbo-ckv toegespitst en maakt gebruik van de...

ISBN:
978.94.6062.666.1

Bij stArt, vmbo is een uitgebreide docentenhandleiding beschikbaar.

Daarin vindt u:

  • Verantwoording van de methode;
  • Suggesties voor het PTA;
  • Bij iedere module:
    • Instructies, tips & tricks (
  • ...
ISBN:
978.94.6062.122.2

De eisen voor het vak ckv op havo- en vwo-niveau zijn voor het schooljaar 2017-2018 herzien. Om het vak meer gewicht te geven krijgen leerlingen er sinds het schooljaar een cijfer voor. Daarnaast is het verplichte karakter van het vastgestelde minimumaantal culturele activiteiten dat leerlingen...