Affecten, emotie en expressie in de kunst

Dit artikel gaat over de affecten- en humeurenleer van de oude Grieken en Romeinen, over de humor volgens van Descartes, de emoties volgens Le Brun, de verpreutsing in de zeventiende eeuw, en de emotie en expressie in muziek in de Gouden Eeuw in de Nederlanden.