Apollinisch en Dionysisch

Iedereen kent ze: tegenstellingen zoals voor–achter, werkelijk–onwerkelijk, positief–negatief, eeuwig–vergankelijk, ziel–lichaam of verstand-gevoel. Steeds is er de neiging om het linker woord hoger te waarderen dan het rechter. In dit rijtje hoort ook de tegenstelling apollinisch-dionysisch thuis.