Beeld en natuur in de massacultuur

Een aspect van de massacultuur is de verandering van het uiterlijk door het aan te passen aan het heersende ideaalbeeld. Het ideaalbeeld dat door de media wordt verspreid.