Charles Darwin

Charles Darwin benaderde de natuur op een wetenschappelijke manier. Hij deed nauwkeurig en encyclopedisch onderzoek op grond waarvan hij zijn evolutietheorie opstelde.

Download: