Constructivisme

Het constructivisme in de jaren twintig speelde lange tijd een toonaangevende rol in de moderne kunst. Het oorspronkelijke constructivisme, dat vooral wordt gekenmerkt door zijn verering van het modernisme, de vooruitgang en de machinale fabrieksarbeid, is ten nauwste verbonden met de prille Sovjet-Unie.