De jaren zeventig en de seksuele bevrijding

De tijdgeest van de jaren zeventig dicteerde nadrukkelijk dat men vrij en onafhankelijk diende te zijn.