Inzage-exemplaren en kortingen

Beoordelingsexemplaren 
De informatie via de website is beperkt. Daarom sturen we u desgewenst graag beoordelingsexemplaren van onze uitgaven toe (met uitzondering van handleidingen, PowerPoints, digitaal materiaal en toetsen). Beoordelingsexemplaren zijn bedoeld om in alle rust een indruk te krijgen van de leermiddelen. Ze worden uitsluitend op uw schooladres (in Nederland) geleverd. Bij de gevraagde beoordelingsexemplaren zit een factuur. U kunt het materiaal gedurende een maand inzien en met uw collega's overleggen over eventuele invoering. Indien gewenst, wordt de beoordelingstermijn met een maand verlengd. Als u de beoordelingsexemplaren behoudt, beschouwen we dat als een bestelling en verwachten we dat het factuurbedrag wordt overgemaakt (aanvragen voor beoordelingsexemplaren vanuit het buitenland kunnen we vanwege de hoge verzendkosten tot onze spijt niet honoreren). De boeken die u niet wilt houden, kunt u in goede staat, stevig verpakt, voldoende gefrankeerd en met de originele factuur bijgesloten aan ons retourneren.
Alleen zo zijn wij in staat de verkoopprijs van onze uitgaven op een zo laag mogelijk niveau te houden; een toch niet onbelangrijke overweging bij de huidige dure leerlingenpakketten!

Docentenexemplaren
Scholen en docenten die onze uitgaven en methoden klassikaal gebruiken, zijn we graag ter wille. De docenten van scholen die onze methode(n) hebben ingevoerd, stellen we een leer- en werkboek van het leerlingenmateriaal gratis ter beschikking op elke 25 exemplaren van het leerlingenmateriaal dat de school rechtstreeks bij ons heeft aangeschaft en wel alleen in het jaar waarin de methode is ingevoerd.

Korting voor scholen
Onderwijsinstellingen kunnen rechtstreeks bij ons terecht voor de aanschaf van boeken. Als het om grotere aantallen gaat, leveren we die met korting. Daarbij hanteren we de volgende kortingspercentages:
- 10 t/m 24 boeken: 5% korting;
- 25 t/m 99 boeken: 10% korting;
- 100 of meer boeken: 15% korting.