Inzage-exemplaren en kortingen

Beoordelingsexemplaren 
Hoewel u van de meeste uitgave een aantal voorbeeldpagina's vindt in de webshop, kan het moeilijk blijven een goed beeld te vormen van een methode. Daarom sturen we u desgewenst graag inzage-exemplaren van onze uitgaven toe. Beoordelingsexemplaren zijn bedoeld om in alle rust een indruk te krijgen van de leermiddelen. Ze worden uitsluitend op uw schooladres (in Nederland) geleverd. Bij de gevraagde beoordelingsexemplaren zit een factuur. U kunt het materiaal gedurende een maand inzien en met uw collega's overleggen over eventuele invoering. Indien gewenst, wordt de beoordelingstermijn met een maand verlengd. Als u de beoordelingsexemplaren behoudt, beschouwen we dat als een bestelling en vragen we uw school het factuurbedrag te voldoen. De boeken die u niet wilt houden, kunt u in goede staat, stevig verpakt, voldoende gefrankeerd en met de originele factuur bijgesloten aan ons retourneren. Alleen zo zijn wij in staat de verkoopprijs van onze uitgaven op een zo laag mogelijk niveau te houden; een toch niet onbelangrijke overweging bij de huidige dure leerlingenpakketten!

Er gelden twee uitzonderingen bij het aanvragen van beoordelingsexemplaren:

  1. Digitale handleidingen, PowerPoints, toetsen en online-uitgaven kunnen niet ter inzage worden verstrekt. Het gaat hier om digitaal materiaal dat per usb of WeTransfer naar u toegezonden wordt, wat betekent: als u het eenmaal heeft ontvangen, heeft u het het ook voor altijd in uw bezit.
  2. Vanwege de hoge verzendkosten kunnen we aanvragen voor beoordelingsexemplaren vanuit het buitenland tot onze spijt niet honoreren.

Docentenexemplaren
Scholen en docenten die onze uitgaven en methoden klassikaal gebruiken, zijn we graag ter wille. De docenten van scholen die onze methode(n) hebben ingevoerd, stellen we een leer- en werkboek van het leerlingenmateriaal gratis ter beschikking op elke 25 exemplaren van het leerlingenmateriaal dat de school rechtstreeks bij ons heeft aangeschaft en wel alleen in het jaar waarin de methode is ingevoerd.

Korting voor scholen
Onderwijsinstellingen kunnen rechtstreeks bij ons terecht voor de aanschaf van boeken. Als het om grotere aantallen gaat, leveren we die met korting. Daarbij hanteren we de volgende kortingspercentages:

  • 10 t/m 24 boeken: 5% korting;
  • 25 t/m 99 boeken: 10% korting;
  • 100 of meer boeken: 15% korting.