Koppeling met ELO voor online-uitgaven

Afbeelding
Koppeling Elo online-uitgaven

Indien je gebruikmaakt van onze online-uitgaven, is het mogelijk een koppeling te maken tussen onze website en de elektronische leeromgeving (ELO) van de school. Daarmee kunnen zowel docenten als leerlingen ons onlinemateriaal gebruiken vanuit hun ELO-account. Kennisnet/Entree faciliteert deze koppeling.

Voor een koppeling volg je de volgende 3 stappen:

Stap 1. Meld je school aan bij Kennisnet/Entree middels het formulier 'Verzoek uitbreiding attributen'. Om privacyredenen moet de school toestemming geven dat Kennisnet de mailgegevens van leerlingen aan LAMBO mag doorsturen.
Stap 2. Mail het ondertekende formulier naar Kennisnet.
Stap 3. Na reactie van Kennisnet plaats je de volgende link in de ELO: https://www.lambo.nl/saml_login. Hiermee kom je rechtstreeks op ons digitale platform terecht.

NB Uitgeverij LAMBO heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy ondertekend, een convenant afgesloten tussen de PO-Raad, VO-raad en de brancheorganisaties van educatieve uitgeverij (GEU), distributeurs van leermiddelen (leden van sectie educatief van de Koninklijke Boekverkopersbond) en digitale dienstverleners in het onderwijs-ICT (VDOD). Dit betekent dat wij met scholen die gebruikmaken van onze digitale leermiddelen een Verwerkersovereenkomst dienen af te sluiten om de privacy van leerlingen te waarborgen. Deze vind je onder ons privacystatement.

Het formulier 'verzoek uitbreiding attributen' vind je onderaan deze pagina.