Koppeling met ELO voor online-uitgaven

Indien u gebruikmaakt van onze online-uitgaven, is het mogelijk een koppeling te maken tussen onze website en de elektronische leeromgeving (ELO) van de school. Daarmee kunnen zowel docenten als leerlingen ons online-materiaal gebruiken vanuit hun ELO-account. Kennisnet/Entrée faciliteert deze koppeling.

Voor een koppeling volgt u de volgende 3 stappen:

Stap 1. Meld uw school aan bij Kennisnet/Entrée middels het formulier 'Verzoek uitbreiding attributen'. Om privacyredenen moet de school toestemming geven dat Kennisnet de mailgegevens van leerlingen aan LAMBO mag doorsturen.
Stap 2. Mail het ondertekende formulier naar Kennisnet.
Stap 3. Na reactie van Kennisnet plaatst u de volgende link in de ELO: https://www.lambo.nl/saml_login. Hiermee komt u rechtstreeks op ons digitale platform terecht.

 

N.B. Uitgeverij LAMBO heeft het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy ondertekend, een convenant afgesloten tussen de PO-Raad, VO-raad en de brancheorganisaties van educatieve uitgeverij (GEU), distributeurs van leermiddelen (leden van sectie educatief van de Koninklijke Boekverkopersbond) en digitale dienstverleners in het onderwijs-ICT (VDOD). Dit betekent dat wij met scholen die gebruikmaken van onze digitale leermiddelen een Bewerkersovereenkomst dienen af te sluiten om de privacy van leerlingen te waarborgen.

De benodigde documenten vindt u eveneens onderaan deze pagina.