Kunstbronnen

Op deze pagina vind je links naar handige documenten bij het beschouwen en analyseren van kunst, zoals kijkwijzers, analyseschema's, verslagmodellen en onderszoeksplannen.

Kijkwijzers en verslagmodellen
1 Onderzoeksplan
2 Tentoonstellingsverslag
3 Kijkwijzer Kunst
4 Luisterwijzer Muziek
5 Kijkwijzer Film
6 Kijkwijzer Fotografie
7 Kijkwijzer Architectuur
8 Kijkwijzer Toegepaste vormgeving, Mode
9 Kijkwijzer Grafische vormgeving
10 Kijkwijzer Toneel
11 Kijkwijzer Dans
12 Kijkwijzer Nieuwe Media

Bronnen bij LAMBO-uitgaven
ART-History 1 Cultuur van de Kerk, samenvatting
ART-History 4 Romantiek & realisme, begrippenlijst
Beeldende Begrippen Praktijk, opdrachtenschema
Beeldende Begrippen, beeldanalyseschema
Dans, dansfragmenten
De vloer op! Werkbladen
Kunst-Actief 4 GT, procesverslagen
Kunst-Actief kunstgeschiedenis, fragmenten
Kunstboek werkboek, beeldfragmenten
Open boek, fragmenten
stArt, bronfragmenten & clips
stArt deel II, bronfragmenten & clips
stArt vmbo, bronfragmenten & clips

Bronnen en artikelen over kunst
Affecten, emotie en expressie in de kunst
Alfred Hitchcock, 'Psycho'
Anselm Kiefer
Antroposofie
Apollinisch en Dionysisch
Architectuur in de Romeinse oudheid
Architectuur, sociale woningbouw na 1945
Aristoteles en de middeleeuwen
Armenzorg in de Gouden Eeuw
Arp
Ars Poetica van Aristoteles
Art deco
Artaud
Augustinus, kerkelijk denker in de middeleeuwen
Baruch Spinoza
Basquiat, graffitister uit een subcultuur
Beeldende Begrippen Praktijk, opdrachtenschema
Beeld en natuur in de massacultuur
Bertolucci’s The Last Emperor
Breakdance, dans uit een subcultuur​​​​
Brecht vs. Stanislavski​​​
Brunelleschi, de Dom van Florence
Burgerij als opdrachtgever
Burgerlijke theater
Byzantijnse architectuur
Cabaret Lurelei, ‘Arme Ouwe’ (1966)
‘Carmen’, een opera van Bizet
Castiglione & Macchiavelli
Centraalperspectief
Charles Darwin
Charlie Chaplin
Commedia dell'Arte
Constantin Brancusi
Constructivisme
Cosimo de Medici in de Nederlanden
Dada
Dans in de 17e eeuw
Dans in de hoge en late middeleeuwen
De jaren zeventig en de seksuele bevrijding
Kubrick, '2001: A Space Odyssey'
Postmoderne architectuur
Postmodernisme
Wetenschap in de renaissance en barok
Wie biedt? Over de waarde van kunst
Woodstock