Kunstbronnen

Afbeelding
Kunstbronnen

Op deze pagina vind je links naar handige documenten bij het beschouwen en analyseren van kunst, zoals kijkwijzers, analyseschema's, verslagmodellen en onderzoeksplannen.

Kijkwijzers en verslagmodellen
1 Onderzoeksplan
2 Tentoonstellingsverslag
3 Kijkwijzer Beeldende kunst
4 Luisterwijzer Muziek
5 Kijkwijzer Film
6 Kijkwijzer Fotografie
7 Kijkwijzer Architectuur
8 Kijkwijzer Toegepaste vormgeving, Mode
9 Kijkwijzer Grafische vormgeving
10 Kijkwijzer Toneel
11 Kijkwijzer Dans
12 Kijkwijzer Nieuwe Media

Bronnen bij LAMBO-uitgaven
ART-History, 1 Cultuur van de kerk, fragmenten
ART-History, 2 Hofcultuur, fragmenten
ART-History, 4 Cultuur van romantiek en realisme, fragmenten
ART-History, 5 en 6 De twintigste eeuw, fragmenten
Basis Beeldende Begrippen, fragment
Beeldende Begrippen, beeldanalyseschema
Dans, dansfragmenten
De vloer op! Werkbladen
Kunst-Actief 1 BK, fragmenten
Kunst-Actief 2 BK, fragmenten
Kunst-Actief kunstgeschiedenis, fragmenten
Kunstboek werkboek, beeldfragmenten
Open boek, fragmenten
stArt, bronfragmenten & clips
stArt deel II, bronfragmenten & clips
stArt vmbo, bronfragmenten & clips

Bronnen en artikelen over kunst
Affecten, emotie en expressie in de kunst
Alfred Hitchcock, Psycho
Anselm Kiefer
Antroposofie
Apollinisch en Dionysisch
Architectuur in de Romeinse oudheid
Architectuur, sociale woningbouw na 1945
Aristoteles en de middeleeuwen
Armenzorg in de zeventiende eeuw
Arp
Ars Poetica van Aristoteles
Art deco
Artaud
Augustinus, kerkelijk denker in de middeleeuwen
Baruch Spinoza
Basquiat, graffitister uit een subcultuur
Beeld en natuur in de massacultuur
Bertolucci’s The Last Emperor
Breakdance, dans uit een subcultuur​​​​
Brecht vs. Stanislavski​​​
Brunelleschi, de Dom van Florence
Burgerij als opdrachtgever
Burgerlijke theater
Byzantijnse architectuur
Cabaret Lurelei, Arme Ouwe (1966)
Carmen, een opera van Bizet
Castiglione & Macchiavelli
Centraalperspectief
Charles Darwin
Charlie Chaplin
Commedia dell'arte
Constantin Brancusi
Constructivisme
Cosimo de'Medici in de Nederlanden
Dada
Dans in de hoge en late middeleeuwen
Dans in de zeventiende eeuw
De jaren zeventig en de seksuele bevrijding
Kubrick, 2001: A Space Odyssey
Postmoderne architectuur
Postmodernisme
Wetenschap in de renaissance en barok
Wie biedt? Over de waarde van kunst
Woodstock