Wetenschap in de renaissance en barok

Nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen worden niet meer onvoorwaardelijk aangepast aan de leer van de Kerk en de Bijbel. De nieuwe kennis en groeiende rijkdom heeft gevolgen voor alle kunstvormen.